อินโดนีเซีย

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมร่วมทริป Business Matching ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย