กัมพูชา

ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า ณ.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ภาพบรรยากาศการออกงานแสดงสินค้า ณ.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ใบสมัครร่วมงานแสดงสินค้า กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Facebook:
https://www.facebook.com/pg/aectradecenter/services/

บรรยากาศ การจัด Business Matching ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา